Velká ryze česká firma ROBE lighting z Rožnova pod Radhoštěm se nově usídlí v karvinské průmyslové zóně Nové Pole. Vedení města firmě nabídlo ke koupi dvě haly, firma chce rozšířit výrobu a bude nabírat místní lidi. Zastupitelstvo dnes souhlasilo s prodejem hal a pozemků za cenu stanovenou znalcem za 33,4 mil. Kč. Haly jsou v majetku města, pronajaté, město investovalo do oprav i údržby. Nyní přejdou do vlastnictví firmy a tudíž město nebude mít ani náklady spojené s údržbou.

ROBE lighting se zaměřuje na vývoj a výrobu světelných projektorů - osvětlení pro velké projekce a produkce (koncertní, divadelní) a ve svém závodě ve Valašském Meziříčí má nyní 560 zaměstnanců, výrobu tam už rozšířit nemůže. V Karviné chce firma vybudovat provoz pro finální montáž výrobků, v první fázi zaměstná asi 40 lidí, plán je postupně až stovka lidí. Potřebuje přitom ihned především vyučené elektrikáře a také zručné mechaniky, ti nemusejí mít speciální vzdělání. Produkce firmy jde téměř celá do světa a v současnosti má kapacity naplněné, proto hledá nové možnosti pro výrobu a bude nabírat zaměstnance. 

Share