Volební program pro období

 

2018–2022

 

BEZPEČNÁ KARVINÁ

BUDEME POKRAČOVAT V NÁMI ZAVEDENÉM:

            -           PROJEKTU BEZPEČNÁ KARVINÁ

            -           SYSTÉMU BEZDOPLATKOVÝCH ZÓN

            -           ROZŠÍŘENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU V ULICÍCH MĚSTA

            -           PRAVIDELNÝCH KONTROLÁCH BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

-           ROZŠÍŘENÍ POČTU POLICISTŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA

-           ZRUŠÍME DALŠÍ UBYTOVNY A NEDOVOLÍME VZNIKU NOVÝCH

-           POŘÍDÍME MOBILNÍ POLICEJNÍ SLUŽEBNU

-           ZŘÍDILI JSME FUNKCI STRÁŽNÍKA OKRSKÁŘE A JEJICH ŘADY DÁLE POSÍLÍME

-           NEDOVOLÍME PŘIJETÍ ŽÁDNÝCH UPRCHLÍKŮ DO KARVINÉ

 

ROZVÍJEJÍCÍ SE KARVINÁ

-           PŘEVEZMEME KRAJEM ZASTAVENÝ PROJEKT „PRŮMYSLOVÉ ZÓNY BARBORA“

-           PŘIPRAVÍME „AREÁL O.S.P.“ PRO POTŘEBY OBČANŮ

-           ZREALIZUJEME RESTRUKTURALIZAČNÍ PROJEKT KARVINÉ – KARVINÁ VŠEMI 10

-           I NADÁLE BUDEME PODPOROVAT KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ NAŠICH DĚTÍ A MLÁDEŽE

-           ZMODERNIZUJEME A VYBAVÍME ZBÝVAJÍCÍ UČENBY NA KARVINSKÝCH ŠKOLÁCH

-           PŘIPRAVÍME NOVÉ LOKALITY PRO VÝSTAVBU NOVÝDCH RODINNÝCH DOMŮ

 

MĚNÍCÍ SE KARVINÁ

-           DOKONČÍME STAVBU BAZÉNU

-           VYBUDUJEME REKREAČNÍ ZÁZEMÍ U KARVINSKÉHO MOŘE

-           POSTAVÍME SPORTOVNÍ AREÁL U OBCHODNÍ AKADEMIE

-           POSTAVÍME NOVÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NA ULICI BŘEZOVÁ

-           PŘIVEDEME DO KARVINÉ KFC

-           OPRAVÍME NÁMĚSTÍČKA BRNO, PRIOR, PERMON A SKLENÍK

-           OPRAVÍME 3 DOMY NA NÁMĚSTÍ

 

ZELENÁ KARIVNÁ

-           SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PONECHÁME ZDARMA

-           BUDEME INVESTOVAT DO PARKŮ – DUBINA, PARK BOŽENY NĚMCOVÉ

-           POSKYTNEME VÁM BEZÚROČNÉ PŮJČKY NA VÝMĚNU KOTLE V RÁMCI KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

-           VYSADÍME DALŠÍ ZELEŇ

-           VYBUDUJEME MĚSTSKOU ZAHRÁDKÁŘSKOU OSADU

-           POSTAVÍME PARK PRO PSY

 

PEČUJÍCÍ KARVINÁ

-           DOTÁHNEME OBCHVAT KARVINÉ

-           JEN S NÁMI MÁTE JÍZDNÉ ZDARMA – DĚTI DO 15 LET A OBČANÉ NAD 65 LET

-           OPRAVÍME VŠECHNY DŮLEŽITÉ DOPRAVNÍ TEPNY MĚSTA

-           POSTAVÍME DALŠÍ CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ

-           VYBUDUJEME DALŠÍ CYKLO A INLINE STEZKY

-           BUDEME POKRAČOVAT VE SLUŽBĚ SENIOR TAXI

-           BUDEME USILOVAT O ZACHOVÁNÍ KARVINSKÉ POLIKLINIKY

-           I NADÁLE ZACHOVÁME DOSTUPNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

-           BUDEME VÝRAZNĚ PODPOROVAT SENIORSKÉ KLUBY A SPOLKY

-           BUDEME I NADÁLE POSÍLAT DĚTI NA OZDRAVNÉ POBYTY

-           BUDEME POKRAČOVAT VE FINANČNÍ PODPOŘE VÝSTAVBY RODINNCÝH DOMŮ

-           UMÍSTÍME VE MĚSTĚ DALŠÍ LAVIČKY, ODPADKOVÉ KOŠE A OSVĚTLENÍ

 

SPORTOVNÍ A KULTURNÍ KARVINÁ

-           PODPOŘÍME VŠECHNY VRCHOLOVÉ SPORTY A MLÁDEŽNICKÉ KLUBY

-           PODPOŘÍME VOLNOČASOVÉ AKTIVITY I JEDNOTLIVÉ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ TALENTY

-           PŘEVEZMEME JUVENTUS DO VLASTNÍ SPRÁVY A NEDOVOLÍME JEHO ZÁNIK

-           ROZŠÍŘÍME VEŘEJNOU WIFI

-           BUDEME POKRAČOVAT V MĚSTSKÉM TV VYSÍLÁNÍ

-           PODPOŘÍME ZAČÍNAJÍCÍ UMĚLCE

-           VYBUDUJME KONCERTNÍ SÁL V RÁMCI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

-           BUDEME POKRAČOVAT V PODPOŘE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY A VÝZNAMNÝCH KARVINSKÝCH                      UMĚLECKÝCH TĚLES JAKO PERMONÍK NEBO MÁJOVÁK

Share