SPOLEČNĚ PRO ROZVOJ KARVINE
Náš volební program na léta 2014 - 2018:
KONKRÉTNÍ ZÁVAZKy OBČANŮM

 

1)Bezpečné město – TVRDÝ POSTUP PROTI NEPŘÍZPUSOBIVÝM!!!

- i nadále budeme využívat všech dostupných právních prostředků v boji proti nepřízpusobivým

- budeme tlačit na zvyšování počtu policistů PČR ve městě

- budeme tlačit na vládu, aby došlo ke změně legislativy s ubytovacím byznysem

- i nadále budeme pokračovat v nekompromisních kontrolách vyloučených lokalit

- i nadále budeme pokračovat ve zvyšování počtu pracujících v rámci  VPP

 

2) Vzdělání a zaměstnanost – VÍCE PRACOVNÍCH MOŽNOSTÍ

- nová zóna Nad Barborou – minimálně 2000 nových pracovních míst

-  přivedeme další investory pro průmyslové zóny

-  více nové práce pro Karviňáky

-  stále výrazné dotace do vzdělávání dětí a modernizace škol

- intenzívní podpora Slezské univerzity – Karviná je univerzitní město

- ve spolupráci se Slezskou univerzitou vytvoříme Busines Gate pro podporu podnikání

- budeme pokračovat ve velmi úspěšném čerpání evropských dotací pro rozvoj Karviné

 

3) Rozvoj města pro život – ZATRAKTIVNĚNÍ PROSTŘEDÍ V SÍDLIŠTNÍCH ZÁSTAVBÁCH

- zatraktivníme další sídliště – nové chodníky, zeleň, lavičky, parkoviště, dětská hřiště

- vybudujeme náměstíčka – Brno, Permon, Prior, Skleník

- dokončíme rekonstrukci kina Centrum a jeho okolí

- zmodernizujeme krytý bazén

- i nadále podpoříme individuální bytovou výstavbu

- opravíme další školy, sportoviště u nich, vylepšíme dětem výuku

 

4) Čistší město a lepší životní prostředí – UDRŽÍME RENOMÉ NEJZELENĚJŠÍHO MĚSTA V ČR

- vysadíme další zeleň, upravíme další parky

- budeme i nadále podporovat ekologické programy

- budeme pokračovat v lepší separaci odpadů

- i nadále budeme pro občany města pořádat e-aukce plynu a elektřiny

- zajistíme finanční příspěvek na přípravu kotlíkové dotace

 

5) Doprava

- zachováme nízkou cenu MHD

- další nasvětlené přechody pro chodce a bezpečnější křižovatky

- budeme pokračovat v opravách chodníků ve všech městských částech

- postavíme další parkoviště

- budeme pokračovat ve výstavbě cyklo a inline stezek

- i nadále budeme usilovat o vybudování obchvatu

 

6) Zdraví a kvalitnější život

- budeme pokračovat ve finanční podpoře Karvinské Hornické nemocnice a Nemocnice Ka4

- i nadále budeme pokračovat v podpoře individuální bytové výstavby

- instalujeme další (nové) lavičky, odpadkové koše a veřejné led osvětlení

- budeme i nadále posílat děti na ozdravné pobyty v létě i v zimě

 

7) Kvalitní život seniorů

- vybudujeme nové dostupné městské bydlení pro seniory

-  zmodernizujeme domovy s pečovatelskou službou

- celoživotní vzdělávání seniorů

-  i nadále zachováme levné sociální služby

- pokračování senior taxi, MHD zadarmo pro seniory starší 70 let

- podpora aktivního života seniorů – kluby a spolky, kultura, vzdělávání

 

8) Volný čas

- zachováme nabídku kulturních a sportovních  akcí pro nejširší veřejnost

- znovu významně podpoříme nejen vrcholový sport, volný čas a kulturu

- zelenou u nás mají mladé sportovní talenty a mládežnické kluby

- zajistíme veřejný internet, budeme pokračovat v městském TV vysílání

 

Sám člověk nezmůže nic. Volte TÝM!

VOLTE Č. 8 !

Share