Karvinští zastupitelé dnes schválili rozpočet pro rok 2017. Město bude v příštím roce hospodařit s 801 miliónem na výdajích a počítá s necelými 840 milióny v příjmové oblasti. Rozpočet je tedy naplánován již jako přebytkový. Díky dobrému hospodaření byly už během tohoto roku posilovány například výdaje na investiční akce a počítá se s tím i v roce 2017.

Téměř 11 % výdajů (více než 81 milión) má jít na investiční akce, během roku 2017 se opět počítá se zapojením dalších peněz získaných díky letošnímu přebytku a dotacím. „Chceme v roce 2017 pokračovat v posilování investic do modernizace komunikací a chodníků a další městské infrastruktury, na to je zatím vyčleněno 31 miliónů korun a další peníze zapojíme ve druhém čtvrtletí z přebytku letošního hospodaření. Podařilo se nám konečně získat peníze i od státu na osm let plánovanou modernizaci naší ulic Karola Sliwky ve Fryštátě a Lázeňské ve směru do Darkova a chceme vybudovat parkovací stání podél třídy Osvobození v centru – tam to pomůže především místním podnikatelům a nájemcům provozoven. O 4 milióny vyšší (téměř 35 miliónů korun) je příspěvek na veřejnou dopravu, ty peníze půjdou i na zvýšení mezd řidičů tak, abychom udrželi ceny jízdenek MHD pro veřejnost na dnešní úrovni. V rozpočtu je už zahrnuta projektová dokumentace pro rekonstrukci ubytovny Kosmos na malé byty pro seniory, samotnou stavbu máme v plánu pro v roce 2018. Téměř dva milióny jdou na dokončení regenerace sídlišť v Ráji a Hranicích, více než půldruhého miliónu na pokračování oprav našich mostů. Opět máme připraveny peníze na dotace do kultury nebo sociálních projektů včetně podpory seniorů formou levné taxislužby,“ říká ekonomický náměstek primátora Jan Wolf. 20 miliónů korun půjde na péči o městskou zeleň.

Posíleny jsou rozpočty na provoz karvinských škol (základních i mateřských) - jde o téměř 54 milióny, plus 4,5 miliónu jde do investičních fondů škol. Děti čekají další ozdravné a vzdělávací programy v hodnotě více než dvou a půl miliónu korun, tam patří také pokračování ve financování pobytů dětí z karvinských škol v Dolní oblasti Vítkovice. Půl miliónu korun je příspěvek karvinské fakultě Slezské univerzity. Městská policie dostane téměř 49 miliónů, přičemž jeden milión má na posílení prevence kriminality orientované na děti a mládež a problémové lokality.

Městské sociální služby dostanou necelých 22 miliónů korun (více než letos – to měly 19). Sociální odbor magistrátu pak počítá například s necelým miliónem podpory klubům seniorů nebo s 1,2 miliónu korun na oblíbenou službu levné taxislužby pro seniory nad 70 let. „Na dotace jiným provozovatelům sociálních služeb jsme vyčlenili 4,6 miliónu korun,“ doplnil náměstek Wolf.

Kulturní organizace spravované městem (knihovna a kulturní dům) budou mít jen na svůj provoz a pořádané akce více než 43 miliónů, další peníze půjdou z městské kasy na pořádání kulturních akcí. Správa městských sportovišť (STaRS) dostane na provoz o milión více než letos, tedy 26 miliónů korun. Kulturní akce jiných organizací a spolková činnost budou podpořeny dotacemi ve výši 6 miliónů korun.

Město má přitom stále na účtech rezervy vyšší než 334 milióny korun a tyto peníze postupně zapojuje především do investic, od roku 2007 si nebere žádné úvěry na krytí svých i EU dotovaných investičních akcí.

Město Karviná v příštím roce kromě už zmíněné MHD zachová všechny ceny i místní poplatky na úrovni letošního roku. Stejná bude cena za dopady (500Kč), poplatky za psy či jiné místní poplatky, stejné zůstanou nájmy ve zbylých městských bytech nebo ceny za pronájem městských nebytových prostor.

Bývalá hala drátoven v Karviné – Novém Městě se rychle proměňuje v azyl pro bikery, skateboardisty a in-line bruslaře. Halu vytipoval přímo místní Wheel club, město ji koupilo a nyní finišuje s opravami.

Opravovaná hala už má téměř komplet vyměněné opláštění. Bylo nutné nahradit ocelové konstrukce novými a zčásti je nová i střecha – hala byla v poměrně špatném stavu. Bude instalováno nové osvětlení a bude-li přát počasí, mohla by být hala do zimy i natřena. „Až práce dokončíme, mohli by si bikeři začít připravovat vybavení. Wheel clubu by měl být nájemcem objektu,“ upřesnil náměstek primátora Jan Wolf (ČSSD).

„Halu budeme využívat celoročně k freestylovým sportům jako jsou scootering, jízda na bmx bikes, skateboardu, nebo in-line bruslení. „Jsme rádi, že jde o halu a překážky budou kryté, chráněné před různými přírodními vlivy,“ pochvaluje si člen Wheel clubu Karviná Tomáš Janík.

Pravidelně má halu v budoucnu využívat zhruba čtyřicítka lidí a přijít sem budou moci i zájemci z řad veřejnosti. Kryté haly pro extrémní sporty jsou u nás stále spíše ojedinělé.

Město se pustilo do obnovy dalšího z památníků, které připomínají válečné časy a jejich oběti.

Do poloviny prosince bude zrestaurován pomník obětem první světové války v Karviné-Dolech, u hlavní silnice ve směru na Ostravu mezi šachtou ČSA a městským hřbitovem. Autory pomníku jsou Jaroslav Bem a Karel Eichler a odhalen byl už v roce 1928, připomíná 272 karvinských padlých v průběhu Velké války. Město už na jaře k výročí konce druhé světové války obnovilo pomník obětem fašismu – také v Dolech (cca 50 metrů od pomníku obětem Velké války, také u silnice) a na tamním hřbitově se dočkalo obnovy i deset hrobových míst a památník, který připomíná místní občany popravené za druhé světové války. Karviná pečuje celkem o 35 válečných památníků, hrobů nebo pamětních desek.

IMG 2853