Město se pustilo do obnovy dalšího z památníků, které připomínají válečné časy a jejich oběti.

Do poloviny prosince bude zrestaurován pomník obětem první světové války v Karviné-Dolech, u hlavní silnice ve směru na Ostravu mezi šachtou ČSA a městským hřbitovem. Autory pomníku jsou Jaroslav Bem a Karel Eichler a odhalen byl už v roce 1928, připomíná 272 karvinských padlých v průběhu Velké války. Město už na jaře k výročí konce druhé světové války obnovilo pomník obětem fašismu – také v Dolech (cca 50 metrů od pomníku obětem Velké války, také u silnice) a na tamním hřbitově se dočkalo obnovy i deset hrobových míst a památník, který připomíná místní občany popravené za druhé světové války. Karviná pečuje celkem o 35 válečných památníků, hrobů nebo pamětních desek.

IMG 2853

Do půlky listopadu byly barevné kontejnery na třídění odpadů v Karviné doslova v obležení. Občané města kromě třídění plastů, skla a papíru hledali na plastových nádobách soutěžní samolepky, aby se mohli zapojit do unikátní hry Hledání Kontíků.

Úkolem soutěžících bylo najít dvě samolepky s Kontíkem, přelepit je do hrací karty a odevzdat ji osobně nebo odeslat poštou na Magistrát města Karviné. Celkem bylo ve dvou vlnách na barevné kontejnery v Karviné vylepeno 750 samolepek, přičemž občané už odevzdali 363 hracích karet se 726 Kontíky. To znamená, že téměř všichni Kontíci byli nalezeni, vylepeni na hrací karty a odevzdáni. Docházelo i k paradoxním situacím – pár Kontíků strhli zlomyslní vandalové a na radnici přicházely i stížnosti, protože přes brzký příchod ke kontejnerům už na leckoho samolepky nezbyly.

Hra měla velký ohlas. Všichni soutěžící, kteří přinesli vyplněné hrací karty, získali už na podatelnách magistrátu recyklovaný dárek. Velký úspěch měl blok vyrobený z recyklovaných papírů, zájem byl také o nákupní tašku vyrobenou z recyklovaných plastových kelímků.

Každoročně se v Karviné vytřídí vyšší procento plastů, skla a papíru, třídí také bioodpady – už také více i v domácnostech na sídlištích, nejen u domků. Město nabídlo letos také dvě vylepšení pro třídění bio: košíky do domácností a kompostéry na zahrady, obojí zdarma. Pořízeny byly nádoby na třídění kovoodpadů. Běžné je už i třídění elektra nebo textilu. Směsného odpadu se například v roce 2013 odvezlo asi 10 500 tun, vloni už ale o tisíc tun méně (9 500 tun), vytříděného papíru, skla a plastů bylo ve srovnání stejných let o 70 tun více.

 

papir

Město začalo v tomto týdnu stavět další z parkovišť určených především pro klienty Hornické nemocnice v Karviné-Novém Městě. Do Vánoc vznikne v přilehlé ulici Sportovní kolmo podél vozovky 42 parkovacích stání včetně tří míst pro handicapované. Vyžaduje to mj. přemístění chodníku nebo nutné kácení, ale stromy tu budou vysázeny nové. Od konce prázdnin už pacientům nemocnice a jejich doprovodu slouží 22 nových parkovacích míst v jedné z okolních ulic (U Bažantnice). A konečně třetí parkoviště pro 19 aut by v lokalitě město začít stavět v nejbližších týdnech. „Všechna tato nová parkoviště jsou nebo budou pro veřejnost zdarma. Řešíme tím nedostatek parkovacích míst v bezprostřední blízkosti nemocnice. Chceme také zřídit zastávku MHD blíže k nemocnici tak, aby docházková vzdálenost od veřejné dopravy vyhovovala i méně mobilním pacientům,“ shrnul primátor města Tomáš Hanzel.