Více než pět miliónů korun pošle město Karviná letos organizacím působícím na poli sociálních služeb a spolkům v této oblasti. U sociálních služeb každoročně město podporuje například charity, zařízení pro děti a mládež, která se starají o volnočasové aktivity ohrožených skupin, stacionáře pečující o nemocné a handicapované osoby, ale také domy pro seniory, kde žijí občané města. Dotace letos putují opět také do spolků, které sdružují nemocné civilizačními chorobami a starají se o osvětu a náplň volného času svých členů – diabetiků, pacientů s onkologickými nebo kardiovaskulárními nemocemi apod.

22. 3. 2017

Kvalitní vzdělávání přizpůsobené současným požadavkům Karviná podporuje modernizací samotných škol. Do dvou let by se mělo dalších sedm škol dočkat rekonstrukce a úprav odborných učeben, učeben pro inkluzivní vzdělávání a dalšího zázemí. Zároveň každoročně patří úpravám školních budov a pořizování nového vybavení také prázdninové období, v loňském roce na školách proběhly úpravy během prázdnin v celkové hodnotě téměř 25 milionů korun, měnila se okna, potrubí, nakupovalo se vybavení. Do karvinských základních a mateřských škol šlo v posledních osmi letech okolo 250 miliónů korun, většinou z programů unie a pokladny města.

Dalších sedm základních škol v Karviné by se díky evropským dotacím mohlo do dvou let dočkat stavebních úprav, rekonstrukcí a mohlo by si pořídit špičkové pomůcky pro výuku. Město Karviná se rozhodlo využít nových možností a zastupitelé už schválili první z projektů – stavební úpravy ZŠ Dělnické v Novém Městě. Ve školním roce 2019-20 by škola měla mít čtyři nové odborné učebny, učebnu pro inkluzivní vzdělávání, kabinety a další zázemí v nově vybudované nástavbě nad pavilonem se školní jídelnou a družinou, projekt řeší také celkovou IT konektivitu včetně napojení školy na internet.

Další projekty se týkají škol: ZŠ Prameny, Školskou, U Lesa, U Studny, Borovského a Cihelní.