Karvinské sociální služby poskytují ve středisku v Závodní ulici tzv. odlehčovací pobytovou či denní službu pečujícím rodinám, které se starají o osoby se zdravotním postižením nebo již méně soběstačné seniory. Zájem je velký, vytíženost téměř stoprocentní. Zastupitelé města podpořili dnes odlehčovací službu Centra pomoci Galaxie, která tu městskou doplní přímo v rodinách a bude fungovat v jiných (návazných) časech. Galaxie začne svou mobilní službu poskytovat od ledna 2018. Odlehčovací službu tedy budou moci klienti využít no-stop a budou si moci vybrat z více časů a rozhodnout se operativněji, zda věří své blízké do péče ve středisku sociálních služeb, nebo si zavolají pečovatelku k sobě domů.

Podpora ze strany města bude 20 % nákladů služby (tj. asi 15 000 korun ročně), další dotace na základě deklarace města může poskytnout kraj. Dnes přijatá tzv. deklarace spoluúčasti obce je nutnou zákonnou podmínkou, aby Galaxie mohla vůbec dostat na službu dotace.

Tři historické domy na náměstí v Karviné-Fryštátě budou mít projekty potřebné k rekonstrukci přibližně na konci roku 2018. Město domy letos koupilo ve značně zchátralém stavu a rozhodlo o jejich opravě jak pro potřeby města, tak ke komerčnímu využití.

„Půjde o velmi náročnou rekonstrukci, ale to jsme věděli už v době, kdy jsme domy kupovali. Koupili jsme levněji, než stanovil posudek. A celou rekonstrukci chceme provést co nejefektivněji,“ řekl náměstek primátora Jan Wolf (ČSSD).

Obecně se počítá s nebytovými prostorami například pro bistro či malou restauraci, pamětní síní hornických tradic, byty či nebytovými prostorami, a kancelářemi. Pamětní síň hornických tradic obsadí prostřední z domů a poslední objekt v řadě domů na náměstí bude rekonstruován pro kancelářské využití a další nebytové prostory.

Velká ryze česká firma ROBE lighting z Rožnova pod Radhoštěm se nově usídlí v karvinské průmyslové zóně Nové Pole. Vedení města firmě nabídlo ke koupi dvě haly, firma chce rozšířit výrobu a bude nabírat místní lidi. Zastupitelstvo dnes souhlasilo s prodejem hal a pozemků za cenu stanovenou znalcem za 33,4 mil. Kč. Haly jsou v majetku města, pronajaté, město investovalo do oprav i údržby. Nyní přejdou do vlastnictví firmy a tudíž město nebude mít ani náklady spojené s údržbou.

ROBE lighting se zaměřuje na vývoj a výrobu světelných projektorů - osvětlení pro velké projekce a produkce (koncertní, divadelní) a ve svém závodě ve Valašském Meziříčí má nyní 560 zaměstnanců, výrobu tam už rozšířit nemůže. V Karviné chce firma vybudovat provoz pro finální montáž výrobků, v první fázi zaměstná asi 40 lidí, plán je postupně až stovka lidí. Potřebuje přitom ihned především vyučené elektrikáře a také zručné mechaniky, ti nemusejí mít speciální vzdělání. Produkce firmy jde téměř celá do světa a v současnosti má kapacity naplněné, proto hledá nové možnosti pro výrobu a bude nabírat zaměstnance.