„Letos jsme zaplatili pobyt na horách celkem 616 karvinským dětem - jen oblíbených lyžařských kurzů se v tomto roce zúčastnilo 480 dětí z mateřských i základních škol. V létě byly další děti v Jeseníkách i Beskydech. Platíme dopravu a doprovod u ozdravných pobytů dětí s vleklými respiračními potížemi – do sanatoria v Metylovicích jedou děti v lednu, pobyty samotné platí pojišťovny. Náklady rodičů na ozdravné pobyty jsou tedy nulové a na rekondiční minimální, “ říká náměstek primátora Lukáš Raszyk.

Služba levného taxi pro seniory nad 70 let bude pokračovat i v roce 2018, je třeba si obnovit průkazky. „Pro příští rok jsme opět vyčlenili milión korun a je dobře, že má služba úspěch,“ říká náměstek primátora Jan Wolf (ČSSD). Dnes jí využívá 1906 občanů města.

I v roce 2018 budou mít tedy karvinští senioři nad 70 let možnost využívat služeb levné osobní dopravy ve všedních dnech od 6:00 do 14:00 hodin, kdy mohou cestovat sjednaným taxíkem za 15 korun z místa bydliště k lékařům v Karviné, na úřady (magistrát) a také na hřbitovy na území města Karviné. Jedna jízda znamená jeden směr, do měsíce lze takto jet 6x. Město službu provozuje už čtvrtým rokem.

Karvinské sociální služby poskytují ve středisku v Závodní ulici tzv. odlehčovací pobytovou či denní službu pečujícím rodinám, které se starají o osoby se zdravotním postižením nebo již méně soběstačné seniory. Zájem je velký, vytíženost téměř stoprocentní. Zastupitelé města podpořili dnes odlehčovací službu Centra pomoci Galaxie, která tu městskou doplní přímo v rodinách a bude fungovat v jiných (návazných) časech. Galaxie začne svou mobilní službu poskytovat od ledna 2018. Odlehčovací službu tedy budou moci klienti využít no-stop a budou si moci vybrat z více časů a rozhodnout se operativněji, zda věří své blízké do péče ve středisku sociálních služeb, nebo si zavolají pečovatelku k sobě domů.

Podpora ze strany města bude 20 % nákladů služby (tj. asi 15 000 korun ročně), další dotace na základě deklarace města může poskytnout kraj. Dnes přijatá tzv. deklarace spoluúčasti obce je nutnou zákonnou podmínkou, aby Galaxie mohla vůbec dostat na službu dotace.